coaching

 • Definitie
 • Er zijn vele definities voor het woord coaching. Hieronder de definitie die de NOBCO  (Nederlandse orde van beroepscoaches) hanteert en die naar mijn mening de lading goed dekt:
 • “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
 • - Bewustwording en persoonlijke groei
 • - Het vergroten van zelfvertrouwen en
 • - Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
 • Coach en gecoachte* nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.
 • *Onder gecoachte kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt gecoacht.”
 • Wanneer coaching?
 • Coaching is een effectieve interventie bij vraagstukken als:
 • - De werkdruk is hoog. Hoe stel ik op een goede manier grenzen?
 • - Ik ervaar stress. Wat kan ik daaraan doen en hoe zorg ik ervoor dat ik niet uitval?
 • - Ik zit thuis met een burn out. Hoe kom ik tot duurzaam herstel?
 • - Hoe zorg ik voor een betere balans tussen werk en privé?
 • - Mijn baan houdt op te bestaan Of: Ik heb een chronische aandoening. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn blik weer met goede moed op de toekomst kan richten?
 • - Hoe kan ik effectiever leiding geven?
 • - Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk en leven?
 • - ...
 • Wat levert het op?
 • - Het optimaal benutten van kwaliteiten, vaardigheden en talenten
 • - Vergroten van de persoonlijke en professionele effectiviteit
 • - Vergroten van het zelfsturend vermogen
 • - Hervinden van balans, adequate stresshantering, mentale veerkracht
 • In eerste aanleg is een coachvraag vaak werk gerelateerd. Gaandeweg het traject blijkt nogal eens dat dieperliggende persoonsgebonden aspecten een rol spelen, waardoor ervaren blokkades of patronen in stand worden gehouden.
 • In coaching wordt niet geproblematiseerd, maar ligt de focus op datgene wat wèl mogelijk is.